Stornelli e Canti Calabresi
vendor-unknown

Stornelli e Canti Calabresi

Regular price $28.00
1. Teresina e custantinu
2. A giuvane graziusa
3. A sila de cusenza
4. Ballamu a tarantella
5. Canzuna dispettusa
6. I calabrisi
7. La silanella
8. Oj mamma vacci parra
9. Serenata silana
10. Stornellata della sila
11. Stornelli Calabresi
12. Tarantella Calabrese
13. U carru mio
14. U munachellu
15. U iettaturu
16. Domani mi maritu

More from this collection